درباره ما

“رسالت ایراکار، فرهنگ سازی صحیح در راستای انجام پروژه های علمیتان است”

شرکت فراسو آرتا صنعت کاوشگران به شماره ثبتی ۱۴۱۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۸۳۳۳۷، صاحب امتیاز این سایت می باشد.

در ایراکار، پروژه های علمی شما توسط شخص دیگری حل نمیشود. بلکه شما خودتان، با کمک فرد متخصصی که سابقه و رزومه قوی در پروژه مورد نظرتان دارد، پروژه علمیتان را عملی میکنید. این پروسه در مقیاس کلان، موجب ریشه کن شدن پدیده سرقت محتوای علمی می شود.

هدف ایراکار، بهتر شدن فضای علمی دانشگاهی ایران عزیز است. چه بهتر که در راستای این هدف اساتید مشاور عالم و مجبر نیز، با ارائه مشاوره های سودمند علمی، کسب سود مالی نیز داشته باشند.

پروژه ایراکار در راستای جهانی شدن گام های خود را خواهد برداشت و شرکت فراسو آرتا صنعت کاوشگران، متولی سایت ایراکار، بین المللی و جهانی شدن این سایت را در چشم انداز های بعدی خود می بیند.

اگر افرادی را میشناسید که خدمات ایراکار برای آنها سودمند خواهد بود، میتوانید با معرفی آنها از تعرفه های درآمد از راه معرفی ایراکار نیز بهره مند شوید.